Erik Bennikes hjemmeside  

Intro
Forside
Noter
Undervisning
CV
Fotos
Round-the-world blog e-mail me
UV

Efterår 04: Mikroøkonomi 2 - markeder og velfærd (hold 3)

Velkommen til hjemmesiden for holdundervisningen i mikroøkonomi 2 - markeder og velfærd, hold 3.

Nyheder:

14/1: Som lovet kan en vejledende besvarelse til Ugeseddel 52, der indeholder to opgaver i handelsteori, findes her. Den første opgave er en opgave i Ricardo-modellen, mens den anden opgave vedrører Heckscher-Ohlin modellen. Husk at Teit holder spørgetime på onsdag 19/1 kl. 8-10 i Anneks B. Held og lykke til eksamen!

6/1: De sidste øvelsestimer afholdes fredag 14/1 kl. 10-12 i Metro 10. Emnet for de sidste øvelsestimer vil som udgangspunkt være ugeseddel 52, men hvis nogle af jer har andre forslag til hvad vi skal bruge de to timer på, så send mig en mail, så ser jeg hvordan vi får det passet ind. Husk i øvrigt også at Teit også afholder en spørgetime, hvor spørgsmål af generel karakter kan stilles. Fortsat god fornøjelse med eksamenslæsningen.

8/12: Husk at 15/12 er vores sidste øvelsesgang før jul. Dermed har vi een dobbelttime tilbage, som vi bruger på at regne opgaver i international økonomi. Denne time afholdes efter al sandsynlighed fredag 14/1. Tidspunkt, sted og en opgaveseddel følger senere.

8/12: Endnu en gang skal der evalueres. Jeg ville sætte stor pris på at alle deltog i evalueringen af såvel Teit som undertegnede her.

8/12: En vejledende besvarelse til lynprøven kan findes her.

På siden "Noter" er der nu posted en note med et Cobb-Douglas beregningseksempel i forbrugerteorien (Dualitet).

Vi flytter lokale fra og med uge 38 til Trin 28.

Fagets hjemmeside findes her.

Fagbeskrivelsen i SIS kan findes her.

 

 

 

Forår 04: Mikroøkonomi 2 - beslutninger og strategi (hold 3)

Velkommen til hjemmesiden for holdundervisningen i mikroøkonomi 2 - beslutninger og strategi, hold 3.

Nyheder:

Så har jeg endelig fået et lokale til os til tirsdag 15/6 kl. 14-16. Timerne bliver afholdt i Vester A32.

I vores sidste timer på tirsdag d. 15/6 kl. 14-16 gennemgår vi følgende gamle eksamensopgaver, der alle stammer fra "Mikroøkonomi 2 - gammel ordning" (opstillet i prioriteret rækkefølge):

  • 2004 I opg 3
  • 2001 I opg 6
  • 2002 I opg 7
  • 2000 II opg 8

Efter timen vil der være lejlighed til at stille enkelte opklarende spørgsmål. I øvrigt bedes spørgsmål ellers sendt til mig på mail, hvorefter jeg vil forsøge at besvare dem hurtigst muligt.

Nedenfor findes som lovet en flok kommentarer og beregninger til opgave 2, spm. b på ugeseddel 17.

Undervisningen er rykket fra tirsdag 11-13 i Vester B37 til tirsdag 10-12 ligeledes i Vester B37.

Fagets hjemmeside findes her.

Fagbeskrivelsen i SIS kan findes her.

Kommentarer til opgave 2, spm b på ugeseddel 17.

Her kan en vejledende besvarelse til opgave 1 på ugeseddel 14 findes.

Her kan I finde besvarelsen til opgave 3 på ugeseddel 7. Bemærk, at beviset også kan findes i Mas-Collel, Whinston & Green's "Microeconomic Theory", Oxford University Press 1995, s. 173-174. Denne bog er også god at have stående på hylden som opslagsværk, og har status som "bibel" inden for mikroøkonomi... ;)

 

 

 

Efterår 03: Økonomi for geografer

Velkommen til hjemmesiden for økonomiundervisningen på geografistudiets 5. semester i efteråret 2003.

Praktiske oplysninger:

Forelæsningerne varetages af Thorben Velling. Forelæsningerne finder sted hver tirsdag kl. 8-10.

Øvelsesundervisningen varetages af Erik Bennike. Alle, der nogenlunde regelmæssigt følger øvelsesundervisningen bedes sende mig en mail med angivelse af om man går på mandags- eller tirsdagsholdet, således at man kan komme på mailinglisten. Øvelsesundervisningen finder sted på følgende tidspunkter:

Hold A Mandag kl. 15-17 i øvelseslokale 21, Østervold
Hold B Tirsdag kl. 10-12 i øvelseslokale 10, Østervold

Forelæsningsplanen kan hentes her: Forelæsningsplan

Pensumlisten kan hentes her: Pensumliste

Ugentlige opgavesedler:

Nedenfor findes de ugentlige opgaver (pdf-format):

Uge 37 Mankiw kapitel 1 og 2
Uge 38 Mankiw kapitel 3 og 4
Uge 39 Mankiw kapitel 5
Uge 40 Mankiw kapitel 6 og 9
Uge 41 Mankiw kapitel 10
Uge 42 EFTERÅRSFERIE
Uge 43 Mankiw kapitel 11 (I første omgang springes opgave 2 over...)
Uge 44 Mankiw kapitel 12
Uge 45 Mankiw kapitel 13 (Kapitel 14 gennemgås kun til forelæsningerne)
Uge 46 Varian kapitel 2-4 (Forbrugeren)
Uge 47 Varian kapitel 5, 6 og 8 (Forbrugeren)
Uge 48 Varian kapitel 18 og 19 (Virksomheden)
Uge 49 Varian kapitel 20-22 (Virksomheden)
Uge 50 Varian kapitel 14 og 16 
Uge 51 Varian kapitel 24 og 33
Repetition Repetition (afholdes hhv. 17/12 og 23/1, begge dage kl. 9-11)

 

Artikler mv.

Niels Kærgård og Peter Birch Sørensen, kronik i Politiken 28/9-98 Hvor interessant er betalingsbalancen? Omhandler diskussionen om hvorvidt underskud på vare- og tjenestebalancen / betalingsbalancens løbende poster er et reelt problem.

Noter

Algebraisk løsning af IS-LM med lineære forbrugs-, investeringsefterspørgsels- og pengeefterspørgselskurver. (Erik Bennike)

 

Gamle eksamensopgaver

Termin Opgave Rettevejl. Temaer for hovedspørgsmål
2000-I Opgave   IS-LM-modellen Arbejdsløshed
2000-II Opgave   Mundell-Fleming modellen Forbrugsfunktionen
2001-I Opgave   Den simple AD-AS-model Sticky-wage-modellen
2001-II Opgave Rettevejl. IS-LM modellen Arbejdskraftefterspørgsel
2002-I Opgave   Mundell-Fleming modellen Nyttemaksimering
2002-II Opgave   IS-LM-modellen Fishers intertemporale forbrugsvalg
2003-I Opgave   Den klassiske model Præferencer
2003-II Opgave   IS-LM modellen Præferencer

 


 

 

|Intro| |Forside| |Noter| |Undervisning| |CV| |Fotos| |Round-the-world blog|